Tarihçe

Yatırım Faalilyetleri. Yatırım projelerinin uygulanması.

Devletimizin dış politikası, yatırım faaliyetleri için piyasa oluşturmuştur. İş geliştirme https://idealica.me/es/ mekanizmaları, yatırımcılara en büyük ve en hızlı gelişen pazarlara hizmet verme imkanlarını sağlamaktadır. Bu durum, bölgemizde iş kurmak ve işini dinamik şekilde geliştrimek isteyenler için benzersiz şartlar sağlamaktadır.

Yatırım projeleri ile ilgili faaliyetin yönü belirlenirken tüm program boyunca paper writing profesyonel yardım almak, başarılı işin bir temelidir. Şirketimizle çalışarak yatırım projesinin uygulama süresi kısaltılabilir, kullanılan your-writers net kaynaklar masrafları ciddi şekilde azaltılır. 

Yatırım, birçok alanda mevzuat ile ilgili kesin bilgiyi gerektiren işlevleri de kapsamaktadır. Bu durumda projenin uygulandığı ülkede işinizin yetkili ticari temsilcinizin bulunması doğru bir karar olmaktadır. Amaçları kesin olan yatırım projelerinin uygulanması   sırasında yetkili ticari temsilci, vekiliniz olarak profesyonel şekilde projenizi takip edebilir. Projenin amaçlarının sonuçlandırılması, yetkili ticari temsilcinin ana işlevidir.   Partnerlerimize ticari işlemlerin tam takibini önerirken aşağıdaki konuların altını çiziyoruz:

– işin önemli https://idealica.me/pl/ hususlarında danışmanlık;

– vergilendirme hususları;

– getirilen ürünlerin sertifikasyonu;

– lisanslar.

İş ile yönetim arasında  gerekli iletişimin sağlanması da önemli bir aşamadır. Yetkili ticari temsilci, sözleşmelerin tescili için gerekli belgeleri kontrol edebilir, ilerideki faaliyetin iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması için muhtemel sorun ve durumları önleyebilir. Vergilendirme ve vergi optimizasyonu  dahil olmak üzere yabancı şirketlerin faydalanabilecekleri birçok imtiyaz mevcuttur. Yetkili ticari temsilciniz, yatırım projelerinin uygulanması sırasında aşağıda sıralanan imtiyaz ve kolaylıkların sağlanması için destek ve hukuki danışmanlık verir:

  • yatırım projesinin uygulanması için gerekli teknolojik donanımının (yedek parçalarının da) ithalatı sırasında giriş gümrük vergisinden ve giriş KDV’sinden muafiyet (uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak);
  • yatırım projesinin uygulanması amacıyla yatırımcıya ve (veya) şirkete mülkiyet olarak ücretsiz şekilde tahsis edilen yada yatırımcının proje için yaptığı yada onun katılımı ile yapılan bina, yapı, izole mekan, bitmemiş inşaat tesisleri ve diğer ana sermaye tesisleri ile ilgili KDV ve gelir vergisinden muafiyet; 

Şirketimiz, işe başlatılması ve işin karlı şekilde devam edilmesi için açık ve karlı şartların sağlanması yönünde çaba sarfetmekte olup  güvenilir vekil olarak hareket eder.  Yetkili ticari temsilci olarak uzun yılların tecrübesine sahip şirketimiz, üst derecede sorumluluk ile istikrarın güvencesidir.

Karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin yapılması dileğiyle.